Finansowanie

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom uruchomiliśmy możliwość leasingu sprzętu komputerowego (w tym serwery, drukarki wielkoformatowe) oraz oprogramowania (np Autodesk).
Jako partnera wybraliśmy firmę Grenkeleasing Sp. z o.o. specjalizującą się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu medycznego oraz telekomunikacyjnego.

 

 

Dlaczego Grenkeleasing ?

 • Wymagane minimum dokumentów (wniosek leasingowy, dokumenty założycielskie firmy oraz dokumenty potwierdzające tożsamość).
 • Minimalne oczekiwanie na decyzję leasingową. Czas oczekiwania na decyzję nie przekracza przeważnie 60 minut.
 • Poprawa konkurencyjności - nieograniczony dostęp do najnowszych osiągnięć techniki.
  Szybki i łatwy dostęp do nowoczesnych przedmiotów i technologii. Możliwość korzystania z nich bez konieczności natychmiastowego zakupu.
  Odpowiednie dopasowanie sprzętu do potrzeb inwestycyjnych. Dzięki niskim ratom leasingowym istnieje możliwość wyboru lepszego, droższego sprzętu - dokładnie wg potrzeb.
 • Elastyczność działania:
  Możliwość wymiany sprzętu na nowy albo rozbudowy dotychczasowego w trakcie trwania umowy.
 • Doświadczenie i know-how.
  Kadra pracownicza z ponad 10-letnim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku leasingu. Know-how w ramach międzynarodowego koncernu Grenkeleasing AG.
 • Stabilność i siła finansowa koncernu GRENKELEASING AG
  Notowania giełdowe wchodzą w skład indeksu SDAX.
  Grenkeleasing AG posiada rating kredytowy BBB+/A-2 przyznany przez agencję Standard & Poor's

Grenkeleasing oferuje:

 • finansowanie w PLN;
 • finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu);
 • leasing przedmiotów już od wartości 3.500 zł. netto;
 • oplata wstępna wynosi od 0% do 30%;
 • opłata przygotowawcza do 300 zł.;
 • okres leasingu - od 18 do 48 miesięcy.


Wymagane dokumenty
PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów o wartościach od 3.000 do 30.000 zł. netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 • Dwa dowody tożsamości,
Spółki cywilne:
 • Umowa spółki,
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 • Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników,
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

GRENKELEASING sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów poza wymienionymi powyżej.