ECDL CORE

Program ECDL Core zawiera, oprócz modułów ECDL Start:

-Przetwarzanie tekstów (25h);
-Arkusze kalkulacyjne (25h);
-Grafika menedżerska i prezentacyjna (20h);
-Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (10h).
-Dodatkowo:
-Podstawy technik informacyjnych i komunikacyjnych (10h);
-Użytkowanie komputera (10h);
-Bazy danych (20h).

Jakie są wymagania?
 
-Miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie mazowieckim (weryfikacja na podstawie dowodu osobistego).
-Wykształcenie co najwyżej średnie (50% UP; weryfikacja na podstawie wypełnionego dokumentu z danymi PEFS).
-Wypełnienie/złożenie/podpisanie kompletnej dokumentacji zgłoszeniowej (formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, umowa uczestnictwa, regulamin uczestnictwa, zgoda na przetwarzanie danych osobowych etc..
-Udział w projekcie z własnej inicjatywy w oparciu o podpisaną deklarację uczestnictwa.
-Zatrudnienie – weryfikacja na podstawie złożonego oświadczenia i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu od Pracodawcy
-Brak umiejętności komputerowych na poziomie ECDL Start/Core oraz chęć ich nabycia i potwierdzenia certyfikatem ECDL Start/Core - na podstawie złożonej deklaracja uczestnictwa.