Pomoc techniczna firmy DELL

 • Jaką pomoc techniczną zapewnia firma Dell dla mojego produktu Dell?

  Usługi pomocy technicznej firmy Dell obejmują diagnostykę sprzętu i naprawę produktu firmy Dell w okresie trwania umowy serwisowej. Pomoc techniczną można uzyskać za pośrednictwem Internetu, czatu (interaktywna pomoc techniczna na żywo), poczty e-mail lub telefonicznie. Nie narusza to ustawowych praw klienta.

 • Co to jest 30-dniowa usługa pomocy w "okresie początkowym"?

  W ramach pomocy w "okresie początkowym" przez pierwszych 30 dni po dostawie firma Dell zapewnia telefoniczną pomoc techniczną oraz doradztwo w zakresie instalacji i konfiguracji:

  • produktów wyprodukowanych przez firmę Dell,
  • zewnętrznych urządzeń peryferyjnych dostarczonych przez firmę Dell,
  • instalowanych fabrycznie systemów operacyjnych i oprogramowania.

  Po 30 dniach od daty dostawy firma Dell nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnego użytkowania i konkretnych czynności związanych z oprogramowaniem.

 • Co zapewnia mi pomoc techniczna firmy Dell?

  • Doradztwo w zakresie instalacji i konfiguracji produktu firmy Dell w ciągu kluczowych pierwszych 30 dni po dostawie
  • Kompleksowa pomoc online za pośrednictwem Internetu, poczty e-mail i czatu z pracownikiem obsługi technicznej firmy Dell
  • Diagnostyka problemów sprzętowych i ich rozwiązywanie z pomocą pracownika pomocy technicznej firmy Dell za pośrednictwem poczty e-mail, czatu na żywo lub telefonicznie
  • W razie konieczności naprawa i wymiana części po przeprowadzeniu procedur diagnostycznych firmy Dell

 • Co to jest okres ważności usługi?

  Usługę pomocy technicznej firmy Dell kupuje się wraz z komputerem lub innym produktem firmy Dell. Długość okresu ważności usługi można sprawdzić, klikając tutaj Sprawdź okres ważności usługi , a następnie wprowadzając jej numer seryjny. Okres ważności usługi również jest podany na fakturze. Nie narusza to ustawowych praw klienta.

 • Jak mogę się skontaktować z firmą Dell w celu uzyskania pomocy technicznej?

  Kliknij pozycję Kontakt , aby wyświetlić opcje kontaktu przez czat, pocztę e-mail i telefon.

 • Jak działa pomoc techniczna?

  Odpowiedzi na większość problemów technicznych można uzyskać za pomocą diagnostycznych narzędzi online oraz zasobów informacyjnych firmy Dell. Pomoc techniczna online jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich klientów firmy Dell przez 24 godziny na dobę w witrynie internetowej http://support.euro.dell.com

  Kontakt z firmą Dell w celu uzyskania pomocy: w razie konieczności można skorzystać z kilku różnych metod kontaktowania się z firmą Dell.

  • Poczta e-mail - dział pomocy technicznej udziela odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego.
  • Zwykły telefon - pomoc techniczna dostępna od poniedziałku do piątku w lokalnych godzinach pracy (z wyjątkiem weekendów i świąt).

 • Co nastąpi po skontaktowaniu się z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell?

  Pracownik pomocy technicznej poprosi o współpracę przy rozwiązywaniu problemu. Proces diagnozowania umożliwi pracownikowi pomocy technicznej firmy Dell zidentyfikowanie części systemu, która spowodowała awarię, dzięki czemu będzie można dostarczyć część do wymiany.

  Czynności, które mogą być konieczne:

  • Przeprowadzenie testów diagnostycznych sprzętu
  • Instalacja dodatków Service Pack i innych aktualizacji oprogramowania
  • Ponowna instalacja domyślnej konfiguracji systemów operacyjnych instalowanych fabrycznie przez firmę Dell
  • Otwarcie urządzenia w celu przełożenia części - z pomocą pracownika pomocy technicznej firmy Dell

 • W jaki sposób mogę pomóc pracownikowi pomocy technicznej firmy Dell?

  • Podaj pracownikowi pomocy technicznej firmy Dell model posiadanego produktu i numer seryjny usługi.
   (Jeśli nie masz pewności jaki jest numer seryjny lub gdzie jest on umieszczony, kliknij pozycję Co to jest numer seryjny usługi? )
  • Podczas rozmowy z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell miej dostęp do produktu firmy Dell.
  • Twórz i przechowuj pełne kopie bezpieczeństwa wszystkich programów i danych. W przypadku wykrycia awarii dysku twardego zostanie on wymieniony, a przechowywane na nim dane użytkownika zostaną utracone. Odpowiedzialność za zabezpieczenie danych oraz tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawsze ponosi klient.

 • Co zrobić, jeśli po rozmowie z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell konieczne jest kolejne zgłoszenie do działu pomocy technicznej?

  Jeśli pracownik pomocy technicznej firmy Dell stwierdzi, że do rozwiązania problemu konieczna jest kolejna rozmowa telefoniczna, zostanie ustalony możliwie najwcześniejszy termin tej rozmowy - najczęściej następnego dnia roboczego.

  Wyróżnić można dwie metody dostawy części w ramach usług pomocy technicznej firmy Dell:

  • Części wymieniane przez klienta - część łatwa do wymiany jest wysyłana bezpośrednio do klienta i przez niego montowana.
  • Części wymieniane przez specjalistę - część jest wymieniana w ustalonym terminie przez specjalistę.
   (Należy zauważyć, że w przypadku określonych produktów dla przedsiębiorstw dostępna jest specjalna usługa interwencji w ciągu 4 godzin.)

 • Co zrobić, jeśli firma Dell stwierdzi, że do wymiany części konieczna jest interwencja specjalisty?

  Jeśli pracownik pomocy technicznej firmy Dell stwierdzi, że do rozwiązania problemu konieczna jest interwencja specjalisty, procedura naprawy zależy od usługi zakupionej z produktem:

  • Usługa "Odbiór i zwrot": firma Dell organizuje odbiór produktu w następnym dniu roboczym, a certyfikowany przez firmę Dell specjalista dokona naprawy i zwróci produkt w ciągu kolejnych pięciu dni roboczych.*
  • Serwis na miejscu: certyfikowany przez firmę Dell specjalista pojawia się na miejscu u klienta w ciągu 5 dni roboczych po wcześniejszym ustaleniu terminu.*
  • Serwis u klienta następnego dnia roboczego: certyfikowany przez firmę Dell specjalista dokonuje naprawy w siedzibie klienta w następnym dniu roboczym.*
  • Serwis u klienta tego samego dnia roboczego: zapewnia obecność certyfikowanego przez firmę Dell specjalisty w siedzibie klienta w ciągu 4 godzin, tego samego dnia roboczego*.

  * W zależności od dostępności części Dostępność usługi i szacowane czasy interwencji mogą się różnić w zależności od odległości do miejsca awarii i jego dostępności. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Dell.

 • W jaki sposób można sprawdzić, kiedy wygasa umowa serwisowa dla mojego produktu firmy Dell?

  Stan umowy gwarancyjnej i serwisowej można sprawdzić za pomocą narzędzia do monitorowania stanu gwarancji.

 • Gdzie mogę znaleźć szczegóły dotyczące usług gwarancyjnych i pomocy technicznej firmy Dell?

  Kliknij pozycję Opisy programów gwarancyjnych , aby uzyskać szczegółowe informacje o usługach pomocy technicznej firmy Dell.

 • Jakich przypadków nie obejmuje pomoc techniczna firmy Dell?

  • Rozwiązywanie problemów z systemem operacyjnym, które nie są związane z problemami sprzętowymi.
  • Naprawa uszkodzeń związanych ze zdarzeniami losowymi, takimi jak zalanie płynem, upuszczenie, przepięcia zasilania elektrycznego (wymagana jest usługa ochrony CompleteCare przed przypadkowymi uszkodzeniami).
  • Kradzież (wymagana jest usługa ochrony CompleteCare przed kradzieżą).
  • Naprawa uszkodzeń spowodowanych celowym działaniem, normalnym zużyciem, nierozsądnym lub nadmiernym użytkowaniem, uszkodzeń w wyniku działania siły wyższej, w tym w wyniku pożaru i powodzi, spowodowanych warunkami środowiskowymi, aktami przemocy i podobnymi zdarzeniami.
  • Naprawa uszkodzeń w wyniku użycia składników oprogramowania niedostarczonego przez firmę Dell, przemieszczenia lub transportu produktu, działania serwisu nieautoryzowanego przez firmę Dell, użytkowania niezgodnie z instrukcjami obsługi, niewłaściwego doboru napięcia zasilania elektrycznego urządzenia.
  • Pomoc techniczna w zakresie usuwania wirusów/programów szpiegujących (dostępna może być osobna usługa płatna).
  • Doradztwo w kwestiach ogólnego użytkowania systemu operacyjnego, poczty e-mail, konfiguracji Internetu i sieci lokalnej.
  • Doradztwo ogólne w zakresie instalacji i konfiguracji aplikacji po upływie 30 dni.
  • Doradztwo w zakresie sprzętu niedostarczonego przez firmę Dell, jego instalacji i zgodności ze sprzętem firmy Dell (pomoc techniczna producenta sprzętu). Wyjątki podano w opisie odpowiedniej usługi oraz w Warunkach umowy firmy Dell. Nie narusza to ustawowych praw klienta.

 • Czy pomoc techniczna firmy Dell jest dostępna w innych krajach?

  W przypadku notebooków firmy Dell z serwisem o zasięgu międzynarodowym usługi pomocy technicznej są dostępne także poza krajem, w którym komputer został kupiony. Usługa ta jest dostępna tylko w krajach, w których znajduje się oficjalny oddział firmy Dell.

  W przypadku innych produktów firmy Dell usługa jest świadczona tylko w kraju, w którym zakupiono dany produkt. Firma Dell zobowiązuje się przenieść usługę, jeśli zostanie powiadomiona o zmianie lokalizacji i usługa będzie dostępna w nowej lokalizacji. W kraju, do którego przeniesiono produkt będzie można korzystać z usługi po poinformowaniu firmy Dell i zaktualizowaniu informacji w jej systemie. W przypadku przenoszenia systemów za granicę klienci są zobowiązani do wypełnienia formularza przeniesienia dostępnego w witrynie firmy Dell pod adresem http://www.dell.com/globaltagtransfer