SYSTEM EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Moduł ewidencji środków trwałych to prosty w obsłudze moduł do inwentaryzacji środków trwałych w firmie. Pozwala na prowadzenie kompleksowej ewidencji sprzętu i wszystkich związanych z nim działań (zakup, zbycie, naprawa). Pozwala również na przechowywanie informacji o typowych usterkach i problemach związanych z danym sprzętem i sposobami radzenia sobie z nimi.

FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU EWIDENCJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH:

Baza środków trwałych wraz z ich cechami
Baza lokalizacji środków trwałych
Baza informacji o problemach technicznych ze sprzętem wraz ze sposobem ich rozwiązania
Możliwość przypisywania sprzętu do użytkowników
System raportów/zestawień
Możliwość dodawania złączników
Możliwość definiowania własnych dodatkowych pól do sprzętu
Przypomnienia o terminach