InterScan VirusWall for SMB

Ochrona antywirusowa protokołów HTTP i FTP oraz filtrowanie dostępu do stron WWW.

Najważniejsze cechy programu

  • Ochrona antywirusowa protokołów HTTP i FTP
  • Moduł filtrowania stron URL
  • Rozbudowany moduł raportowania
  • Możliwość wyboru metody skanowania
  • Możliwość okreoelenia polityki skanowania plików skompresowanych
  • Możliwość zdefiniowania akcji podejmowanej w przypadku wykrycia infekcji
  • Możliwość zdefiniowania powiadomień dla administratora i użytkowników