CRM - ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

CRM ONLINE - ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI

Moduł Firmao CRM (Customer Relationships Management) to internetowy system zarządzania relacjami z klientami firmy. Pozwala zebrać w jednym miejscu dane obecnych i potencjalnych kontrahentów, wyznaczać i monitorować zadania związane z ich obsługą, katalogować informacje dotyczące kontaktów, transakcji i działań marketingowych.

FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU CRM:

Zarządzanie bazą klientów:
podział kontrahentów na grupy
uprawnienia dostępu do kontrahentów bazujące na grupach
przypisanie pracowników do dowolnej ilości grup kontrahentów
baza danych teleadresowych
możliwość przypisania wielu osób kontaktowych do kontrahenta
wyszukiwarka z systemem filtrów, które można zachować i wykorzystać w przyszłości
masowy wydruk zaadresowanych kopert
pobieranie danych klienta z gus
możliwość zdefiniowania grup cenowych dla produktów
możliwość zdefiniowania cen indywidualnych dla kontrahenta
Zarządzanie kontaktami z klientami:
ewidencja i archiwizacja treści spotkań, rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej w postaci notatek handlowych
planowanie i generowanie historii kontaktów
kalendarz działań z opcją przypisania do pracownika/projektu powiązany z usługą Firmao Ewidencja czasu pracy
baza transakcji - zakończonych, planowanych, w toku
moduł planowania, archiwizacji i kontroli płatności
Integracja CRMa z wirtualną centralką telefoniczną VOIP (biznes.iFON.pl, FreecoNet, Vanberg Systems), idealna na przykład dla call center.
Integracja z pocztą Email.
Obsługa magazynu - wykorzystaj firmao jako program magazynowy.
Integracja CRMa z modułem zarządzania zadaniami
Możliwość przypisywania zadań do klientów
Automatyczne wyliczanie kosztów zadań dla danego kontrahenta
Możliwość przypisywania zadań do podwykonawców
Funkcjonalność umów, pozwalająca na automatyczne cykliczne generowanie i wysyłanie faktur.
Obsługa ofertowania i zamówień.
Obsługa raportowania
Dostęp do danych z CRMa tylko dla uprawnionych użytkowników: administratorów i handlowców
System raportów z opcją zaawansowanego filtrowania
Modyfikowalne szablony raportów, faktur, zamówień, ofert i dokumentów magazynowych
Możliwość dodawania złączników
Możliwość definiowania dodatkowych pól do obiektów
Przypomnienia o terminach w crmie i na skrzynce email