Audyt bezpieczeństwa informacji

Jeżeli myślisz, że komputery twojej firmy są bezpieczne dzięki temu, że posiadasz najnowszego antywirusa, to nie jesteś świadom wszystkich zagrożeń, jakie czyhają w Internecie na twoją firmę.

We współpracy z partnerską firmą BTC, prowadzimy również audyty bezpieczeństwa dla twojej firmy. Taka kontrola to kompleksowa analiza zabezpieczeń i przeprowadzenie symulacji ataków na twoją firmę. Dopiero po takim teście możesz być pewien, że twoja firma jest bezpieczna - wszelkie wykryte problemy, pomożemy ci załatać. Audyt bezpieczeństwa zakończony sukcesem nagradzamy również certyfikatami bezpieczeństwa - równie ważnymi dla prestiżu twojej firmy, jak i dla zaufania twoich klientów.

Przeprowadzane przez nas audyty składają się między innymi z:

  • Audyt legalności oprogramowania - zakończony certyfikatami: MLMP (Microsoft License Management Program), Adobe SAM Partner Program, Autodesk PCOA
  • Audyt bezpieczeństwa informacji - w tym: analizę business inteligence, przegląd prywatności i sprawdzanie metodyki niszczenia dokumentów
  • Audyt bezpieczeństwa procesów - przeprowadzenie symulacji z wykorzystaniem technik wywierania wpływu, w celu próby wykradzenia danych
  • Audyt bezpieczeństwa technologii sieciowych - przegląd i analiza sieci oraz symulacja ataku
  • Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych - sprawdzenie emisji promieniowania elektormagnetycznego, test sieci WiFi, WLAN, Bluetooth, bezprzewodowych urządzeń wejścia wyjścia, urządzeń przenośnych
  • Audyt aplikacji sieciowych oraz WWW - bezpieczeństwo strony i kont firmowych w sieci
  • Audyt wydruków - efektywność wykorzystania drukarek