Bezpieczeństwo sieci

Audyt sieci LAN

2010-06-28

Audyt bezpieczeństwa sieci LAN. Umożliwia weryfikację aktualnego bezpieczeństwa sieci, wskazuje ewentualne słabe punkty oraz pokazuje w jaki sposób dobezpieczyć sieć. Cel audytu bezpieczeństwa Niezależne określenie stanu bezpieczeństwa sieci LAN.Wykrycie naruszeń... Zobacz więcej

Audyt zabezpieczeń styku sieci lokalnej z Internetem

2010-06-28

Audyt bezpieczeństwa styku firmowej sieci lokalnej z Internetem - prowadzony metodą blackbox (bez znajomości konfiguracji urządzeń sieciowych) . Cel audytu bezpieczeństwa Niezależne określenie stanu bezpieczeństwa firmowego dostępu do Internetuw tym: odporność na potencjalne ataki... Zobacz więcej

Audyt bezpieczeństwa urządzeń sieciowych

2010-06-28

Audyt bezpieczeństwa urządzeń sieciowych prowadzonych metodą blackbox (bez znajomości konfiguracji urządzenia). Test obejmuje skanowanie dowolnego urządzenia sieciowego - np.: serwer, router, firewall, punkt dostępowy sieci bezprzewodowej - z poziomu sieci Internet. Przykładowy... Zobacz więcej

Audyt bezpieczeństwa VPN (IPsec)

2010-06-28

Audyt bezpieczeństwa rozwiązania klasy IPsec prowadzony metodą blackbox (bez znajomości konfiguracji urządzeń). Test obejmuje skanowanie wskazanego przez Klienta środowiska VPN. Przykładowy zakres audytu Próba wykrycia aktywności serwera VPNPróba wykrycia rodzaju... Zobacz więcej

Audyt bezpieczeństwa urządzeń klasy IPS/IDS

2010-06-28

Audyt bezpieczeństwa skuteczności / bezpieczeństwa urządzeń typu IDS/IPS prowadzony metodą blackbox (bez znajomości konfiguracji urządzeń i sond). Test obejmuje skanowanie wskazanej przez Klienta sieci. Możliwość realizacji bez wiedzy osób odpowiedzialnych za reakcje... Zobacz więcej

Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej

2010-06-28

Audyt bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej prowadzony metodą blackbox (bez znajomości konfiguracji urządzeń). Test obejmuje skanowanie wskazanej przez Klienta sieci bezprzewodowej. Przykładowy zakres audytu Wykrycie sieci przewodowych (802.11a, 802.11b, 802.11g) w kilku... Zobacz więcej

Audyt skuteczności WAF (web application firewall)

2010-06-28

Audyt bezpieczeństwa skupiający się na weryfikacji skuteczności WAF (webowego firewalla aplikacyjnego). Audyt prowadzony jest metodą blackbox - bez znajomości konfiguracji WAF. Przykładowy zakres audytu Weryfikacja stosowanych metod ochrony (aktywne blokowanie ataków;... Zobacz więcej